"MED FORMLIST, BLIR INTE FORMNINGEN 

ETT ANSTRÄNGANDE MOMENT."

FORMSYSTEM RUNT RÖR

Nu finns det ett nytt sätt att forma runt rör. Med formlist blir inte
formningen ett ansträngande moment. Jobbet är mycket enkelt
och man behöver inga verktyg för att montera listen.


Puraform AB förser marknaden med en unik lösning för att på ett
snabbt och smidigt sätt forma runt rör. Vårt patenterade system
för formning vid rörgenomföringar sparar både tid och pengar och
kan användas vid alla projekt där det borras genom betongvalv för
rörgenomföring.

BORRNING


Efter kärnborrningen rengörs

hålet noga från borrkax.

Man primar nederdelen

av borrhålet så att tejpen

som sitter runt om

 Formlisten får fäste.

FORMLIST


Placera listen i nederdelen av borrhålet.
Dra sedan bort skyddspappret från listen
Skjut upp röret genom listen.


Sen är det bara att gjuta med expanderbetong.

GOLVBRUNN


Borra ett 180 eller ett 220 hål.

Sätt fast golvbrunnslisten

i nederdelen av borrhålet.

Dra sedan bort skyddspappret

Skjut ner brunnen med
röret genom listen till önskad höjd.