Om Puraform

Puraform AB förser marknaden med en smart lösning för att på ett snabbt och smidigt sätt forma runt rör. Vårt patenterade system för formning vid rörgenomföringar sparar både tid och pengar
och kan användas vid alla projekt där det borras genom betongvalv för rörgenomföring.

Systemet, som tar hänsyn till Boverkets och Brandskyddsmyndighetens rekommendationer, bygger på vårformlist som består av en rund skumgummiform, med exempelvis ett centriskt hål, Puraforms vattenbaserande kontaktlim samt vårt borrsystem.

Efter att hålet är borrat enligt borrsystemet fästes formlisten i nederdelen av borrhålet med hjälp av Puraforms vattenbaserande kontaktlim. Detta kan göras direkt efter att hålet har borrats. På det här sättet så formar du innan rördragningen då det inte finns några rör i vägen, vilket är mycket smidigt och sparar väsentlig tid. Att använda Puraforms system för att forma runt rör sparar såväl tid som pengar och är dessutom att föredra ur ett ergonomiskt perspektiv.

Puraform AB erbjuder ett brett sortiment av formlister som kan forma runt avlopps-, vatten-, el- och ventilationsrör. Är ni i behov av specialanpassade lister för just ert projekt så hjälper vi självklart gärna till även med detta.